Fylkesmannen ber om svar om klassemiljø ved skole: – Foreldre beskriver tilfeller av psykisk og fysisk vold

Flere foreldre ved et klassetrinn ved en skole på halvøya sendte tidligere i høst inn sine bekymringer om miljøet i en klasse. Nå ber Fylkesmannen i Oslo og Viken skolen og kommunen svare for seg.