Denne kommunen mangler lærerkompetanse sammenliknet med naboene

Innen 2025 må lærere i grunnskolen ha tatt nok studiepoeng for å klare Regjeringens kompetansekrav. Lokalt er det én kommune som har litt ekstra å jobbe med mot 2025.