Nilo, Vilje og 100 skolebarn gikk for bedre skolevei

Da Steinerskolen arrangerte sin går til skolen-aksjon var det stort oppmøte. – Jeg håper å sykle til skolen en gang, sier Vilje Tomine Rosmer (7).