Røyken og Asker sliter med å få nok utdannede pedagogiske ledere: – Vi må gjøre noe med bemanningen

På vei inn i nye Asker har barnehagene i én av kommunene hatt en positiv utvikling når det gjelder å innfri utdanningskravet for pedagogiske ledere. Barnehagene i de to andre kommunene har en jobb å gjøre.