Til tross for nedgang i Røyken: Salget til vers i Bødalen

Til tross for generell nedgang i handel, har brorparten av dagligvarebutikkene i Røyken opplevd økt slag det siste halv året. Kiwi i Bødalen har økt salget med 18 prosent siden april.