Handelstall for første halvdel av 2019: Røyken blant de desidert svakeste i Norge

Av

Etter første halvdel av 2019 ligger Røyken kommune ligger helt i bunnen på landsoversikten som viser hvordan handelen har utviklet seg siste året.