Det er langt mellom kvinner på skattetoppen i Røyken og Hurum

Bare to kvinner ligger inne på topp 25 i Røyken og Hurum, og det er langt ned til de neste.