Siden tirsdag har sju foretak blitt oppløst eller slettet i Asker. Tre av dem var fra Heggedal

Flere foretak i Asker har blitt oppløst eller slettet fra foretaksregisteret de siste dagene.