16 nye foretak opprettet første uken i februar. Fem av dem er innen eiendom eller boligstyling

Aktiviteten blant næringsdrivende har vært høy den første uken av februar i Asker.