Røyken historielag vil ikke flytte grensestein: – Hva slags verdi har den på Tronstad gård om 100 år?

Lederen av Røyken i historielag mener initiativet fra Hurum historielag om grensesteinen i Sætre er prisverdig, men skulle helst sett at de ble tatt med på råd før naboen kontaktet kommunen.