Kan likevel få svømmeopplæring fra tredjeklasse

Etter påtrykk fra foreldre ser Hurum kommune på mulighetene for å få svømmeopplæring for kommunens tredjeklassinger.