Kjempedugnad av Hurum turistforening: 26 nye løypeskilt på plass før vinteren

Ronny Bratten (48) går av etter 2,5 år som leder i Hurum turistforening. - Slik foreningen nå er organisert, haster det ikke med ny leder, sier Bratten. Han berømmer foreningens dugnadsinnsats.