Tilgjengelig døgnet rundt for dyrene

Flere vi har snakket med og fått meldinger fra synes dyrlege Håkon Øverland fortjener en konfekt for sin innsats døgnet rundt for dyrene på halvøya.