Spøkelseshuset: – Redd det kan skje en ulykke her

Foreldre til barn ved Torvbråten skole og naboer i Eikeleina er bekymret over at det ubebodde huset i Skjellsandveien 20 i Bødalen står og forfaller.