Dropper Røyken og Hurums barnevernsmodell: – Kravene til oss har økt de siste årene

Barnevernet i Asker kommune går for en spesialistmodell i barnevernstjenesten, og dropper dermed generalistmodellen som gamle Røyken og Hurum har jobbet etter.