I oktober slipper bilistene denne køen

Arbeidet med ny gang- og sykkelsti i Heggedal går etter planen, selv med lange køer når bilistene skal til og fra jobb.