Markerte med brannmannslunsj og bløtkake

1. januar ble de lokale brannenhetene slått sammen med Asker og Bærum til Asker og Bærum brann og redning IKS. Mandag ble sammenslåingen markert på Røyken brannstasjon.