Elever ved Røyken videregående skole skal fra i dag av ta en hjemmetest om morgenen på mandager og torsdager.

– Det innføres jevnlig testing i alle de videregående skolene i Asker fra og med uke 5 (mandag 31. januar), opplyser Røyken videregående skole på sin hjemmeside.

Vil ikke sende ut varsling

Fordi alle nå skal teste seg to ganger i uka, faller arbeidet med å finne nærkontakter på skolen bort.

– Det vil ikke bli sendt ut SMS-varsling fra skolen til berørte nærkontakter. Rektor sender kun informasjon til den smittede, informerer skolen.

Skolen sørger for at elevene får med seg fem hurtigtester hver fra sin kontaktlærer, slik at de selv kan gjennomføre jevnlig testing. Røyken vgs opplyser videre at ved påvist smitte hos elever og ansatte, må skolen motta beskjed. Nærkontakter utenfor skolen må den smittede selv følge opp.

Her er de nye rutinene:

  • Elevene får med seg fem hurtigtester hjem for selvtesting
  • Elevene gjennomfører hurtigtest hjemme før de kommer på skolen mandager og torsdager
  • Hurtigtestene får elevene fra sin kontaktlærer
  • Elever og ansatte har selv ansvar for å følge opp sine nærkontakter utenfor skolen
  • Skolen skal fortsatt motta beskjed fra elever og ansatte når de har fått påvist smitte
  • Smittet elev eller ansatt må lese dette

Kilde: Røyken vgs/Viken.no