(Drammens Tidende)

Smittevernoverlege Einar Sagberg og kommuneoverlegene i Lier, Asker og Bærum går nå ut med samlede smittevernråd. Det melder Drammen kommune på deres egne hjemmesider.

Det nye er at det nå anbefales å bruke munnbind i butikker, på kjøpesenter, på kollektivtransport og i taxi. Dette er altså ikke påbud, men anbefalinger eller råd.

Mandag kunne Drammen kommune melde om 324 smittetilfeller den siste uken og 293 tilfeller uken før.

– Samtidig ser vi at forekomsten av luftveisinfeksjon er generelt er høy og at det øker presset i fastlegeordningen og legevakten. Høy forekomst av luftveissmitte fører også til sykefravær blant helsearbeidere på grunn av egen og sine barns sykdom. Den totale byrden av dette legger press på tjenestetilbudet i kommunene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

For å hindre at smitten stiger så mye at tjenestetilbudet både i kommunen og på sykehus trues ber Sagberg og kollegene innbyggerne om å følge disse anbefalingene:

  • Ta kontakt med vaksinasjonslokalet for vaksine om du ikke er fullvaksinert.
  • Vær hjemme når du er syk.
  • Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19
  • Bruk munnbind i taxi, på kollektivtransport, i butikker og kjøpesentre.
  • Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige rom.
  • Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres fra hjemmekontor ha dialog med sjefen din om dette er aktuelt for deg. Hjemmekontor bidrar generelt til redusert mobilitet i samfunnet

Saken oppdateres!