Gå til sidens hovedinnhold

Nye muligheter i Viken

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når to fylkesgrenser blir borte fra nyttår og nye Viken fylke etableres gir det nye muligheter. Regionreformen flytter mer makt og flere oppgaver fra staten til fylkene, og skal styrke den regionale utviklingen og være motvekt til sentralisering. Vi deler ikke Senterpartiets bekymring for at større og sterkere fylker gir mer sentralisering. Tvert imot.

Vi deler ikke Sps bekymring

Fylkeskommunale tjenester leveres ikke på fylkeshuset i en regionby, men på videregående skoler og fagskoler i hele Viken, på veier og i kollektivtrafikken i hele Viken. Når to fylkesgrenser blir borte fjernes også to av dagens hindre for å utvikle en bedre og mer sammenhengende kollektivtransport i hele det nye fylket.

Vi må sørge for at det går flere busser, at de korresponderer med andre busser og med toget- at systemet henger sammen- og at det blir ett felles billettsystem i for all kollektivtrafikk i regionen.

Vi vil at Viken – hele Viken- skal gå foran og være en sterk motor i den jobben Norge skal gjøre for å bli et lavutslippssamfunn. Vi har alle forutsetninger for det: Viken har næringsliv, industri og kompetansemiljøer som ligger helt i front i det grønne skiftet. Å jobbe på lag med næringsliv og kunnskapsmiljøer for å drive denne utviklingen framover og skape nye grønne arbeidsplasser blir en av de viktigste jobbene for nye Viken.

Venstre jobber for å lykkes med Viken

Folk flest vil ikke ha Viken skriver Sps Magnus Weggersrud i Røyken og Hurums Avis 4. juli.

Mens Sp går til valg på å reversere Stortingets vedtak om regionreform jobber Venstre for at vi skal lykkes med å utløse de mulighetene som Viken gir: For vi håper folk flest vil at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt. At folk flest ønsker en satsing på næringsutvikling og nye grønne arbeidsplasser i hele Viken, og enda bedre utdanningsmuligheter for ungdom i hele Viken.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken