Ønsker innspill på trafikksikkerhetstiltak fra innbyggerne

INNSPILL: Viva IKS ønsker innspill på forbedring av trafikksikkerhetstiltak for perioden 2020 til 2023

INNSPILL: Viva IKS ønsker innspill på forbedring av trafikksikkerhetstiltak for perioden 2020 til 2023 Foto:

Av

Arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan som skal gjelde for nye Asker kommune fra 2020 til 2023 er igang og Viva IKS ønsker innspill fra innbyggerne om forbedringer.

DEL

- Vi setter stor pris på innspill til forbedringer som vil gjøre hverdagen mer trygg for våre myke trafikanter. Trafikksikkerhet er en viktig oppgave og vi ber derfor om innspill fra innbyggerne, sier Linda Kjøbli som også vil være ansvarlig for trafikksikkerhet i nye Asker, som også Viva IKS blir en del av.

Målet er å konkretisere trafikksikkerhetsarbeidet slik at vi får utarbeidet konkrete handlingsplaner med prioriteringslister for tiltak på kommunale veier.

Trafikksikkerhetsplanen vil være et redskap for å gjennomføre ulike virkemidler for å skape tryggere og aktive innbyggere i nye Asker.

Alle innspill blir vurdert

Alle innspill blir vurdert og prioritert. Om innspillene blir gjennomført er avhengig av mange forhold. Noen tiltak er enkle å utføre og trenger små ressurser, andre tiltak er mer kompliserte og trenger lengre tid. De største tiltakene må få tildelt investeringsmidler i kommunenes budsjetter, skriver Viva IKS i en pressemelding.

Arbeidet med planen håndteres av Viva IKS og innspill merkes med «Trafikksikkerhet nye Asker» og sendes posttmottak@viva-iks.no innen 1. november 2019.

Viva IKS opphører 1. januar 2020

Viva IKS har siden 2015, hatt ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg for våre eierkommuner Lier, Røyken og Hurum.

Fra 1. januar 2020 vil våre tjenester være tilbakeført til kommunene, det vil si at innbyggere i Lier skal henvende seg til Lier Kommunaltekniske foretak KF og innbyggere i nåværende Røyken og Hurum skal henvende seg til Asker kommune.

Artikkeltags