Vil halvere sykefraværet ved kurs i livsmestring

Det høye sykefraværet i Norge er en stor utfordring for norske bedrifter, stat og kommuner. Asker kommune har det siste året hatt stort fokus på å redusere sykefraværet og har etablert et tilbud i livsstyrketrening til sine innbyggere.