Alle lag og foreninger i nye Asker registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger til ulike prosjekter innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to lag og foreninger i de tre kommunene som blir Asker fra 2020.

Også institusjoner, museer, profesjonelle med mer hjemmehørende i nye Asker kan søke, og her må prosjektet være et samarbeid mellom deltagere fra minst to aktører fra de forhenværende kommunene.

Tilskuddet ble lansert i 2017 for å skape større samhold mellom ulike aktører i de tre kommunene, og tilskuddsordning for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter videreføres også etter 2020 i ny kommune.

Det kan søkes om støtte til produksjoner og eller framføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold av uttrykk innen kunst, kultur, idrett og friluft.

Arrangementet eller prosjektet må være allment tilgjengelig og åpent for alle.

Tilskudd gis ikke til drift.

Også kommunale virksomheter kan bli vurdert dersom de samarbeider med noen utenfor sin egen virksomhet.

Det ses spesielt etter prosjekter med stor samarbeidsfaktor, hvor flere lag og foreninger på tvers av de gamle kommunegrensene, lager noe nytt sammen.

Det er satt av 500 000 kroner i denne tilskuddsordningen for 2020. Det kan søkes om inntil 50 000 kroner i støtte til hvert enkeltprosjekt.

Søknadsfrist er 1. januar og 1. mai 2020.