Ny visjon for Asker kommune: - Godt ingen av oss er enerådende

Formannskapet går inn for en helt ny visjon for den nye kommunen, men politikerne varslet debatt når saken kommer til kommunestyret.