Ny gang- og sykkelvei skaper problemer: – Det er nestenulykker her hver eneste dag

To måneder etter at gang- og sykkelveien på Klokkarstua sto ferdig, har den blitt et stort sikkerhetsproblem. – Høy fart inn i rundkjøringen, høye busker og dårlig skilting gjør at det oppstår farlige situasjoner hver eneste dag, sier tidligere Hurum-politiker, Andreas Brosø (uavhengig).