Forrige kommunestyredebatt om etablering av Norges realfags ungdomsskole (NRG-U) i Asker viste tydelig at valgkampen er i gang, og den avdekket klare politiske skillelinjer.

Fra første dialog med NRG-U (Norges realfags ungdomsskole) i 2020 har Høyre ønsket å få til et realfagstilbud i Asker. Både NTG-U (idretts ungdomsskole) og NRG-U skulle etablere seg i sidebygget til Velodromen. Men da regjeringen endret friskoleloven og avslo NRG-U sin søknad, ble det vurdert alternative måter å gjennomføre tilbudet på.

NRG-U er en profilskole med fordypning i realfag. Skolen startet opp i Sandvika høsten 2017 og har siden den gang vært Norges beste ungdomsskole på nasjonale prøver, både på 8. og 9. trinn. Det er en populær skole. Ved årets skolestart var det 300 søkere til 58 plasser. Flere av elevene kommer fra Asker. Opposisjonen hevder at denne saken har kommet på dagsorden utelukkende som en økonomisk «redningsplanke» for Velodromen. Det stemmer ikke, dette er et tilbud vi lenge har ønsket å gi til våre ungdommer. Vi er alle individer med ulike behov, ønsker og drømmer.

Argumentet om at flinke elever kan forsere pensum, er ikke alltid en tilfredsstillende mulighet, og langt fra like motiverende som å være i en klasse med medelever med samme interesser.

Det kan faktisk langt på vei bidra til at de føler seg utenfor og annerledes.

I Høyre ønsker vi å legge til rette for flere ulike linjer og skoler, som kan gi et mangfold av muligheter for alle våre elever, enten det dreier seg om kreative, praktiske eller realfaglige interesser.

Tverrfaglig realkompetanse er viktig og noe av det forskningsmiljøene i flere år har pekt på som en viktig faktor for å kunne løse det «grønne skiftet». Det er blant annet denne kompetansen som skal sørge for at vi utvikler ny teknologi og innovasjon til å løse klimautfordringene vi står overfor.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet og venstresiden mener at privatskoler som Montessori, Steinerskolen eller NTG-U er ok, men ikke NRG-U med fordypning i realfag?

I tillegg vil dette skoletilbudet være gratis for elevene, da det er kommunen som kjøper tilbudet. Det vil med andre ord IKKE være foreldres lommebok som avgjør hvem som skal få dette tilbudet. Her kan vi gi en mulighet til elever med evner og interesse for realfag, uavhengig av bakgrunn og sosial tilhørighet, helt i tråd med god sosialdemokratisk ånd.

Disse plassene vil heller ikke koste kommunen noe mer enn en vanlig skoleplass. Og selv om det på enkelte skoler fremdeles er ledig kapasitet, så har vi en befolkningsvekst i Asker som gjør at vi fremover må investere i stadig flere skoleplasser. Så opposisjonens bekymring over at dette tilbudet vil gå utover andre skoler i nærområdet, har vi liten tro på.

Vi har derimot tro på at vi legger til rette for flere ulike linjer og skoler som gir et mangfold av muligheter for våre elever. Dette er overhodet ikke snikfinansiering, men et godt nytt tilbud for vår Askerungdom.

Les også: Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt