Gå til sidens hovedinnhold

Neste pakke må komme fort

RHA MENER:

Pandemien fortsetter. Den tredje bølgen har slått innover oss, og det muterte, litt mer smittsomme britiske viruset har tart over. I Asker ble det i starten av denne uken registrert over 30 smittetilfeller daglig. Det er rekordtall for en dag, og det samme skjer i hovedstaden og i mange kommuner rundt. Krisen er ikke over, verken for helsevesenet, næringslivet eller for hver enkelt av oss, alt etter hvor mye vi blir påvirket av den ytterst spesielle situasjonen vi befinner oss i.

Vi har sett en rekke eksempler på at næringslivet lider. Det har vært en del konkurser og vi vet at mange foretak i ulike bransjer sliter med å holde hodet over vannet mens pandemien pågår.

Regjeringen har bevilget penger til kommunene som de kan bruke til å støtte det lokale næringslivet som trenger hjelp for å komme seg gjennom krisen. Også Asker kommune har bevilget penger, og sammen med AskersHus AS og Asker Næringsforening har de nå gjort klar første del av den såkalte Ventilordningen. Denne ordningene har en milliard kroner på landsbasis. I Asker skal det nå deles ut 20,4 millioner kroner.

Mandag gikk det ut informasjon til bedrifter i Asker om hvem som kan søke om midler. Det er satt en relativ kort frist for å søke, slik at midlene kan utbetales rett over påske. Næringssjef Asbjørn Flo i Asker kommune vil ha inn alle søknader og se helheten i behovet, før midlene fordeles forhåpentlig så rettferdig og effektivt som mulig.

Leder av Asker Næringsforening, Steinar Bustad, sier i et intervju med RHA at han er glad for at næringslivet er blitt inkludert i dette arbeidet. Flere av de nedstengte bedriftene i Asker har nemlig falt utenfor de statlige kompensasjonsordningene. Og for noen kommer støtten kanskje også i seneste laget. Bustad mener likevel at ordningen er et godt eksempel på samhandling mellom næringsliv, administrasjon og politikere.

Men ordningen er egentlig snøen som falt i fjor. Pengene som nå skal fordeles skal bidra til å dekke opp for tap ulike bedrifter har hatt i perioden fra november i fjor og til februar i år. Den dekker med andre ord ikke opp for det som skjer i forbindelse med smittebølge nummer tre som nå velter over lokalsamfunnet.

Derfor er det viktig at både regjeringen og lokale politikere nå fortsetter å se alvoret i situasjonen for alle de bedrifter og foretak som enten er nedstengt eller sliter daglig med å holde hjulene i gang. En ny solid bevilgning må komme lokalt, og de aller fleste forventer at regjeringen følger opp med ytterligere midler til Ventilordningens del 2.

Vi er egentlig ikke i så veldig stor tvil om hvorvidt disse pengene vil komme. Spenningsmomentet er nok heller hvor mye penger som kommer til å bli satt av til dette formålet.

Og – ikke minst er det vesentlig at ny støtte kommer raskt, og bidrar til at flest mulig bedrifter kan overleve fram til de fleste av oss er vaksinert og samfunnet er tilbake til noenlunde normale tilstander.

Kommentarer til denne saken