FN nyeste klimarapport viser at vi har dårlig tid. Vi må ta ansvar for vår felles framtid og framtidig generasjoner. Vi må redusere utslippene våre globalt med 43 % for å nå 1,5 graders målet. For å få til det må verdens utvinning av olje og gass gå kraftig ned og det må skje raskt. Da kan ikke vi i Norge stikke hodet i sanden, vi må ta ansvar og en start hadde vært å fjerne leterefusjonsordningen.

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 og er enkelt forklart en ordning som går ut på at oljeselskaper får dekket 78 % av kostnadene sine når de leter etter olje. Ordningen medfører at det ikke er like store risikoer å investere i utvinning av olje og har ledet til økt aktivitet på norsk sokkel. En utvikling som til nå har vært god for statskassen, men ikke for kloden.

Det kan ta så lang tid som 10–15 år fra funnet av olje til at en eneste dråpe er utvunnet. Når vi ser at verden begynner å gå inn i ett grønt skifte, kan vi ikke være sikre på at norsk olje vil være like etterspurt om 15 år som i dag. Da er det kortsiktig å bruke omtrent 4 milliarder av skattepenger hvert år på en ordning som fører til mer leting etter olje på norsk sokkel.

Dette er midler som vi kan bruke på det grønne skiftet og å bli verdensledende på fornybare ressurser. Vi har enorme muligheter innenfor havvind, solkraft og karbonfangst og lagring, men da må vi bruke penger på det, ikke på en ordning som skaper mer klimagassutslipp.

Det grønne skiftet vil komme uansett om vi vil det eller ikke. Oljen vil ikke være lønnsom i framtiden, da er det bedre at vi gjør de endringene i samfunnet nå enn over natten når en ikke lengre tjener penger på oljen. Da er det er det bedre at pengene brukes på å gjøre det mindre risikofylt å starte opp fornybare næringer enn ikke fornybare.

Regjeringen vår bruker mye tid på å snakke om klimaendringene og at vi må gjøre noe med det. Å fjerne leterefusjonsordningen vil vise at det ikke bare er tomme ord.