Pål Magnus Gullbekk stiller i RHA den 6. september en rekke spørsmål til gruppelederne i Asker, knyttet forholdene i skolen. Og det korte svaret fra oss er at vi ikke er fornøyd.

Rødt støtter den streiken lærerne står i, nettopp fordi vi mener at en bedre lønnsutvikling for lærerne vil bidra til å bedre de kritikkverdige forholdene Gullbekk beskriver i sitt innlegg.

Faglig leder i Rødt skriver følgende i en uttalelse 18. august «– Vi i Rødt gir vår fulle støtte til dere som streiker for blant annet bedre lønn i undervisningssektoren. Kampen handler også om å ta vare på undervisningskvaliteten i fellesskolen vår og å beholde og rekruttere lærere» Så her har dere ikke bare Rødt lokalt med dere, men hele partiet stiller seg bak dere i kampen for bedre lønnsforhold.

Det er hovedstyret i KS som gir sine forhandlere mandat til forhandlingene, og i det hovedstyret er ikke Rødt representert. Hadde Rødt vært representert i nevnte hovedstyre så ville vi fremma at annet mandat enn det forhandlerne nå tilsynelatende sitter med.

Les også: Er dere fornøyd? Det er et spørsmål jeg har stilt meg i det siste

I møte i Hovedutvalget for oppvekst den 30/8 fikk de folkevalgte lagt fram en sak som ville betydd redusert økonomi for tjenesteområde Oppvekst, som også ville redusert økonomien for grunnskolen. Dette gikk selvfølgelig Rødt imot, da dette etter vår mening vil bidra til å forverre de områdene Gullbekk peker på. Og like sikkert som Handlingsprogrammet i kommunen skal behandles årlig, jo like sikkert er det at det vil komme forslag til kutt som i alle fall Rødt vil gå imot, men som flertallspartiene med flere kommer til å stemme for.

Streiken lærerne står i er viktig for rekruttering til skolen, men de rammene som de folkevalgte gir lokalt er også viktig. Uten en markant endring i kommunestyret fra valget 2023, tror jeg at en bedret økonomisk situasjon for de kommunale tjenestene generelt og skolen spesielt blir svært mye vanskeligere.

Les også: Er SV fornøyd? Vi svarer Pål Magnus Gullbekk

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt