Nav stenger delvis dørene: – Stenger for uanmeldte besøk