Oslo kommune vurderer å selge friluftsområde tilbake til Hurum

Hurum kommune ønsker å overta det 165 mål store området som Oslo kommune eier i sandtaket på Verket. Men Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) vil ha saken politisk vurdert før de lar Hurum taksere området.