Når Akershus, Buskerud og Østfold blir tvangssammenslått til Viken fra 1.1.2020, vil den nye fylkeskommunen ha over 60 videregående skoler. Desidert flest i landet. Det blir krevende for folkevalgte å skulle ha oversikt og lokalkunnskap om alle skolene og linjetilbudet i de ulike delene av fylket.

Senterpartiet går derfor til valg på å oppløse Viken og gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold. Inntil det skjer, kommer vi ikke til å gå inn for å endre skolestrukturen. Den må ligge fast, skal vi sikre et godt skoletilbud i hele fylket.

Nærskoleprinsippet er den rake motsetning til høyresidas system

Derfor er det også ekstremt viktig at man fra start av rigger inntakssystemet slik at elevgrunnlaget blir opprettholdt, og at ungdom ikke blir tvunget til å flytte hjemmefra fordi de ikke kom inn på den nærmeste skolen pga. dårlige karakterer i grunnskolen. Derfor går Senterpartiet til valg på det såkalte nærskoleprinsippet. Alle elever skal ha rett til å gå på den skolen nærmest der de bor og som tilbyr den linja de ønsker å gå.

Nærskoleprinsippet er den rake motsetning til høyresidas system. Det de kaller «fritt skolevalg», er et rent karakterbasert inntakssystem, der de eneste som har reellt valg er de med best karakterer i grunnskolen. Resten må bare gå den skolen de kommer inn på.

Vi har flere eksempler på elever som må flytte hjemmefra fordi de ikke kom inn på nærskolen da Buskerud hadde dette systemet i 2011-2015 og i andre fylker med rent karakterbasert inntak. Dette er urettferdighet satt i system og et grelt eksempel på de blås hensynsløse konkurranseideologi der de sterkeste vinner.

"Fritt skolevalg" i Oslo har ført til større forskjeller

De verste eksemplene ser vi for alvor i Oslo. I vår kom det en forskningsrapport som viste at «fritt skolevalg» har ført til store forskjeller i Oslo-skolen. «De fleste som benytter seg av fritt skolevalg er privilegerte foreldre og elever, og disse finner sammen. Lærere forteller at en skole blir brunere og brunere, en annen blir hvitere og hvitere, sa professor Cecilie Haugen om rapporten i VG 4. april i år.

Den samme type utvikling har man sette i flere fylker. Noen skoler tiltrekker seg de beste elevene, snittet øker og elever i nærmiljøet må flytte på hybel fordi de ikke kom inn. De beste skolene tiltrekker seg også med tiden de beste lærerne.

Senterpartiet ønsker ikke en utvikling med A, B og C-skoler i Viken. De karakterene du fikk i ungdomsskolen, skal ikke ødelegge framtida di. Det kan være mange og sammensatte årsaker til at en elev fikk dårlige karakterer i ungdomsskolen. Utfordringer i hjemmet, på skolen, blant venner, uoppdagede læringsvansker etc. Dette skal man ikke straffes for, som høyresida vil.

Alle elever har rett til å gå på videregående skole, og da er det selvsagt at de burde få gå på skolen nærmest der de bor. Langt fra alle 15-åringer er klare for å flytte fra mor og far i så ung alder. Derfor er nærskoleprinsippet en demning mot mer frafall i skolen.

Inntil vi har fått oppløst Viken, er dette en av de viktigste sakene for å sikre likeverdig og desentralisert utdanning i hele fylket.

A+R+H=sant!

Ja til idrett- og yrkesfag

Vi trenger mer penger til kommunen