Næringsforeningen: – Kommunen bruker altfor lang tid på å behandle byggesaker

– Aktører innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling opplever byggesaksbehandlingen i kommunen som uholdbar, med altfor lang behandlingstid, sier Asker Næringsforening.