Vi må styrke familiene, ikke styre dem.

Lokaldemokratiet møter utfordringer når kommunen blir større, dersom ikke det gjøres tiltak for å motvirke dette.

Det er store forskjeller på tettstedene i Nye Asker kommune, både forskjeller vi ønsker og forskjeller vi ikke ønsker.

Identitet og særpreg

Vi vil beholde identiteten og særpreget til lokalsamfunnene samtidig vil vi at Asker skal bli en kommune med gode tjenester og bomiljøer for innbyggerne, uansett hvor i kommunen vi velger å bo.

Behovene til tettstedene og de som bor der er forskjellig. Vi har: urbane strøk, landlige strøk, pendler strøk, feriesteder, industrisamfunn, steder med for mye folk, for lite folk, mye turister, lite turister, mye arbeidsplasser, lite arbeidsplasser, god infrastruktur, dårlig infrastruktur, gode fritidstilbud, lite fritidstilbud og mye, mye mer.

KrF vil derfor kjempe for gode løsninger der tettstedene gis mulighet til å påvirke de politiske beslutningsprosessene, gjennom nærdemokratiske ordninger. Det som er god politikk på Slemmestad, Holmen eller Tofte er nødvendigvis ikke like god politikk i Sætre, Spikkestad eller Asker sentrum.

Vi må se enkeltmenneskets og frivillighetens behov

Jeg tror noe av det viktigste vi politikere kan gjøre, er å legge til rette for et levende demokrati, se enkeltmenneskets og frivillighetens behov og gjennom dette skape et samfunn med mindre utenforskap, ensomhet og sosiale utfordringer. KrF vil gi innbyggerne reell påvirkning og på denne måten skape gode bomiljø

Vi har som kommune og samfunn et ansvar for å ta vare på menneskene rundt oss. Den eldre generasjonen har tjent samfunnet i mange år. De har gjort en stor samfunnsinnsats og de fortjener at samfunnet stiller opp og tilbyr den hjelpen og omsorgen som trengs.

Vi må styrke familiene, ikke styre dem.

Jeg vil ha et barne- og familievennlig samfunn. Det er lite som er viktigere enn at barna har det bra. Et samfunn som er bra for barna, er bra for alle!

En stemme på KrF 9. september er en stemme for økt lokal medvirkning, omsorg for de med behov, fleksibilitet til familiene, og mulighet til å bestemme over eget liv.