Gå til sidens hovedinnhold

Nærdemokrati – en spennende reise i Nye Asker

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forrige uke var det et spennende møte hvor Fellesnemnda og gruppeledere i våre tre kommuner deltok. Flere saker ble diskutert, men den viktigste slik jeg ser det, var videre utvikling av nærdemokratiet i den kommende storkommunen.

Det som allerede har blitt behandlet er innbyggertorvene som skal være lokalisert slik at det ikke skal være for langt fra der vi bor, og som skal kunne gi svar på spørsmål om kommunale tjenester, og i mange tilfeller løse problemer, eller sende dine spørsmål videre for hurtig tilbakemelding.

Sju innbyggertorg for et bredt demokrati

På møtet diskuterte vi hvordan våre planer for et bredere demokrati kunne organiseres. Flere representanter fra de tre kommuner har vært i Danmark for å studere hvordan de har organisert seg, og fått høre om både vellykkede og mindre vellykkede modeller for å styrke lokaldemokratiet.

Det er bestemt at vi skal etablere innbyggertorg i 7 tettsteder; Holmen, Sentrum, Slemmestad, Heggedal, Sætre, Røyken og Tofte. På dette området har vi god kunnskap.

Lokalsamfunnsutvalg, som skal være en viktig nyskapning, er lokale, politisk oppnevnte utvalg, som kan ha tilhold på innbyggertorgene, for å stimulere til samhandling med de folkevalgte og bidra til utvikling av lokalstedene. Dette er ganske nytt.

Vi planlegger å starte med 3-4 piloter for slike lokalsamfunnsutvalg, 1 i hver av de «gamle» kommunene, og kanskje det vil være fornuftig å legge 2 i Hurum som representerer den mest langstrakte delen av den nye kommunen.

Pilotene skal følges tett for å gi oss erfaring fra hva som fungerer godt og det som fungerer mindre bra. Denne måten å starte på tror vi vil gi oss så mye kunnskap at vi kan doble antallet uten stor usikkerhet.

Kunnskap om organiserting og gjennomføring

Det er kanskje noen som tror at starten med et mindre antall i en prøveperiode er et signal om at vi ikke tror på demokratiet i denne formen.

Det er absolutt ikke tilfelle. I den lange prosessen fra intensjonsavtalen, gjennom mange møter med viktige, og av og til ganske vanskelige beslutninger, har troen på et demokrati hvor folk får mulighet til å komme med innspill, og delta i diskusjoner, blitt større og større.

Men når det etableres nye samarbeidsformer mellom det representative demokratiet – Kommunestyret - og lokalsamfunnsutvalg som kan delta på mange måter, da er det fornuftig å skaffe seg god kunnskap om organisering og gjennomføring.

Jeg stiller ikke til gjenvalg til kommunestyret på grunn av høy alder. Likevel kan jeg si at jeg kommer til å følge denne nyutvikling av lokaldemokratiet fra utsiden. Hvis Asker Kommune klarer å gjennomføre våre visjoner på dette området, da har vi sammen virkelig skapt en ny og bedre kommune! Og det var vel det vi alle ville!

Demokrati under press

Arbeiderpartiet er klar for fremtidens Asker

Dårlig bruk av politikernes tid og fellesskapets midler  

Kommentarer til denne saken