I RHA 14. september stiller varaordfører Monica Vee Bratlie spørsmålet om hva slags politikere man ønsker seg, i kjølvannet av mediedekningen av formannskapets studietur til Brussel. I tillegg bør vi stille spørsmål rundt medias rolle.

Les også

Hva slags politikere ønsker man seg?

I to artikler slaktet RHA formannskapets Brusselbesøk, med to folkevalgte som heiagjeng og aktive medspillere i et forsøk på å skape økt politikerforakt, der det blir brukt store ord og sjekking av fakta anses unødvendig.

Så viktig var det å kritisere at formannskapet dro til Brussel for kompetanseutvikling og relasjonsbygging at man laget «journalistikk» på kommentarfeltet i sosiale medier. Der var det noen som mente at vi burde «skamme oss», og dette ble benyttet som tittel. Det er interessant at sosiale medier ikke er redaktørstyrt og at man der finner ekkokamre man kan bruke om agendaen er at politikerne beriker seg på skattebetalernes regning.

Det ble også fremsatt påstander om opprør i flere partigrupper på grunn av turen.

Formannskapets medlemmer fikk spørsmål om dette av RHA da vi var i Brussel. Alle svarte at man ikke kjente til noe «opprør», men for at ikke fakta skulle ødelegge en «god» sak ble dette ikke nevnt i oppfølgeren.

I stedet fant man frem negative kommentarer på Facebook og påstander fra folkevalgte som visstnok ikke visste om turen, og klaget på at den ikke var gruppebehandlet. Da har man ikke fulgt med i timen. Studieturen er en del av folkevalgtopplæringen. Grunnet pandemien ble den gjennomført først nå.

Jeg skammer meg ikke over at jeg økte min kunnskap om hvordan EU og EØS åpner for muligheter for finansiering av tiltak i Asker og deltagelse i europeiske programmer, og ordninger som kan styrke Asker kommunes kompetanse og evne til å utvikle og levere bedre tjenester. Vi besøkte Osloregionens europakontor, Norges EU-delegasjon og NHOs Brusselkontor. Formannskapet i Lillestrøm besøkte Osloregionens europakontor i forrige uke. Jeg undres om de får like mye kjeft.

Legitim maktkrittikk er ikke det samme som å nøre opp under hets mot folkevalgte og fyre opp kommentarfeltet. På flere Facebook-sider med tilknytning til samfunnsdebatten hagler det med beskyldninger mot politikere. Vi er korrupte, mangler ryggrad og handlekraft eller er rett og slett idioter. RHA må vurdere om dette er noe man ønsker å være en del av. Den enkelte folkevalgte bør også vurdere hva man ønsker å medvirke til. Hvor mye venter vi at politikerne våre skal tåle før de ikke gidder mer? Vi må ta diskusjonen før politikerne forsvinner fra politikken eller trekker seg tilbake til debattfora der vanlige folk ikke deltar. Ingen av delene er ønskelige.

For å svare på Vee Bratlies spørsmål: Jeg tror at velgerne heller vil ha politiske ledere som står ved sitt standpunkt og avgjørelser, i stedet for å legge seg flat for mediene når presset blir for stort. Jeg tror også at velgerne ser seg best tjent med politikere som er opptatt av å fylle på med kompetanse og kunnskap. Skal vi fortsette å bygge den nye kommunen bør vi spille hverandre best mulig. Spørsmålet om medias rolle får media svare på selv.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt