Arrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt merutgifter.

Det skriverLotteri- og stiftelsestilsynet i en pressemelding.

Ordningen Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter gjelder for arrangører innen idretts-, kultur- og frivillighetssektoren som er registrert i Frivillighetsregisteret innen 5. mars 2020. Rammen for denne ordningen er på 700 millioner kroner.

Det kan søkes om kompensasjon for arrangementer som var planlagt fra og med 5. mars til og med 30. april.

– Det er mange arrangementer som er blitt avlyst, stengt eller utsatt på grunn av koronaviruset. Vi kommer til å behandle søknadene så raskt som mulig, slik at de som er innenfor ordningen får hjelp fort, sier Paulsen.

Søknadsskjemaet og veiledere ligger på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine hjemmesider. Fristen for å søke er 21. april.