Tidligere bestemte Røyken kommune at sykkelparkering under tak i Bødalen i Røyken skulle prioriteres først ved fordeling av penger fra fylkeskommunen.

Les også: Innvilget 500.000 til sykkelparkering i Røyken

Denne bussholdeplassen er stoppested for buss til Oslo, Røyken og Drammen, og det er mange pendlere og ungdommer benytter seg av disse to bussholdeplassene daglig. Bussholdeplassen er også i nærhet til tettbygde boligområder som Bødalen og Eikeleina.

I midten av desember meldte Statens vegvesen at denne sykkelparkering var ferdig. Sykkelparkeringen ligger ved bussholdeplassen som betjener bussene inn til Oslo. Dermed kan innbyggere i nærheten nå sykle litt av veien til jobb.