Nå kan det komme 17 nye leiligheter i Vollen Marina

17 leiligheter. Utearealer med gatetun, kaifront. Gjestehavn med havnepromenade. – Styrker destinasjon Vollen, mener kommunedirektøren.