Mobiliserer mot masseuttak av stein: – Vi frykter for helse, fiskebestand og livskvalitet

Rundt femti personer møtte i dag til demonstrasjon mot det planlagte masseuttaket av stein ved Hotvet gård ved Åroselven.