– En innringer har fortalt at han har funnet en eske og et stort antall skurer i veibanen. Det er trolig årsak til at flere biler, kanskje så mange som seks har punktert, sier trafikkoperatør Elisabeth Hvitsten ved Veitrafikksentralen Sør.

Klokka 11.44 melder veitrafikksentralen på Twitter at de hatt fått mange henvendelser om at det stå en rekke med biler med punkterte dekk langs veien på strekningen fra rundkjøringen på Follestad mot Sætre.

Store skruer antas å være årsaken til punkteringene. En eske og store skruer er funnet og plukket opp der Smemyrveien ender ut i rundkjøringen på E 134 like ved tunnelåpningen.

– Vi har sendt ut mannskap for å se hva som er skjedd, og bistå de som har punktert. Om det viser seg å være skrueesken som er årsaken må vi i så fall vurdere tiltak, sier Hvitsten.

Hun anslår at mannskap fra veivesenet nå er på plass, men at det vil ta litt tid før de kan si at veien er ryddet.

– Har du en mulighet til ikke å kjøre denne veien er det sikkert greit å unngå E 134 på denne strekningen for en liten periode, sier hun.

Litt før klokka 13 melder veitrafikksentralen at området nå er sjekket.

- Vakta har sjekket veibanen på en strekning over flere hundre meter i begge retninger uten å ha funnet noen skruer, melder veistrafikksentralen.

- Det er kanskje lurt å være litt obs om man kjører på Smemyrveien. Den har ikke vi ansvar for, men vi har varslet kommunen om å ta en videre sjekk der, sier Hvitsten.