Hans-Christian Gabrielsen, LOs leder er død, bare 53 år gammel. For den samlede arbeiderbevegelsen er dette et stort og smertelig tap. Det er det også for oss i Buskerud Arbeiderparti! Som LO-leder var Hans-Christian på den nasjonale arenaen.

Men han var også «vår» mann. Den sterke og trygge tillitsmannen som helt fra sine unge år, var sterkt faglig og politisk engasjert.

Hans-Christian vokste opp på Slemmestad i tidligere Røyken kommune. Et av arnestedene til arbeiderbevegelsen i vårt område. Da Hans- Christian vokste opp kunne du nærmest kjenne lukten av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet når du kom til Slemmestad. Forståelsen av at «vi må sammen» satt i alle vegger. Det var industrisamfunnets helt dominerende kultur, Hans-Christian bar dette med seg hele livet. Som hans indre stemme og politiske og faglige kompass. Alt hans engasjement og arbeid i årene som fulgte var tuftet på dette fundamentet. Derfor ble han en sentral bærer av arbeiderbevegelsens sterkeste uttrykk. Industriarbeider og sosialdemokrat. Fagbevegelse og parti som selvstendige enheter, men i nært samarbeid med hverandre.

Han var alltid engasjert og tilgjengelig for oss i Buskerud Arbeiderparti. Han var nestleder i fylkeslaget i fire år og satt i kommunestyret i Røyken i to perioder. Men viktigst var hans politiske tilstedeværelse. Ingenting var for lite og ingenting var for stort for Hans-Christian.

En bauta med myke kanter, men fast når det trengs, blir det sagt. Det er riktig! Men hans autoritet sprang ut av at han var en av oss andre. En som ikke stakk seg fram. Som kjente sin plass, slik ekte tillitsvalgte alltid skal gjøre. Også dette var en arv fra Slemmestad. Derfor ble han så respektert. Derfor hadde han nok kraft til å samle LO og Arbeiderpartiet rundt krevende kompromiss og Norges framtidige miljøpolitikk. Han sto i den tradisjon som de fremste LO-ledere har gjort.

Hans-Christian vil bli dypt savnet av alle se som tilhører arbeiderbevegelsen i Buskerud. Nå sier vi takk.

Vi sender varme hilsener og tanker til Trine, Camille og øvrig familie.