Gå til sidens hovedinnhold

Miljøvennlige Viken

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrF ønsker å forme Viken til å bli et foregangsfylke på klima og energi. Vi vil legge FNs bærekraftsmål til grunn for alle våre prioriteringer. KrF vil være pådriver for klimavennlige løsninger. Viken må et framtidsrettet og miljøvennlig kollektivtilbud, der det å reise kollektivt er et reelt alternativ i folks hverdag.

Viken tar ansvar for å redusere klimagassutslipp

Klimagassutslippene er redusert i Viken – men har økt nasjonalt. Fra 2009 til 2017 er de samlede utslippene fra kommunene i Viken redusert med 9,6 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på 452 069 tonn CO₂-ekvivalenter. Nasjonalt har imidlertid reduksjonen i klimagassutslipp i samme tidsrom vært marginalt, på kun 0,8 prosent

Vi tar ansvar for å redusere klimagassutslipp. Vi planlegger for framtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken.

Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet, organisasjonene og innbyggerne skal vi oppnå felles miljø- og klimamål.

KrF har fått gjennomslag for flere ambisiøse mål i arbeidet med det grønne skiftet. FNs klimapanel har advart om at vi har mindre tid enn vi trodde i utgangspunktet til å begrense utslippene våre.

Når drastiske endringer kreves må det ligge en god plan bak

Hvis vi skal nå målet om nullutslipp i 2050, må det handling til. Tiltakene må gjøres i samspill med næringslivet. Handlingsplaner og bransjeavtaler må bli mer enn pene ord på papiret, når drastiske endringer kreves må det ligge en god plan bak.

KrF foreslo allerede i 2006 at alle biler burde være utslippsfrie i 2025. Den gangen lo alle av oss. Det gjør de ikke lenger. Norge har vært et foregangsland i å utfase fossilbiler. Denne suksessen må vi overføre til andre deler av transportsektoren også.

Det må også bli enklere for innbyggerne våre å ta miljøvennlige valg. Det gjøres ved politisk vilje til å legge til rette for kildesortering, grønn industri og innovative løsninger og gründerskap.

Vi trenger alle på lag. Vi må ta klimakrisen på alvor, slik at vi sikrer at dette er et godt sted å bo også for dem som skal ta over etter oss.

Kommentarer til denne saken