• Prosjekt oljefri.no drives av Naturvernforbundet med støttet av fylkeskommuner, kommuner og lokalt næringsliv.

• Oljefri.no har informasjon om fornybare oppvarmingsløsninger, den nedgravde oljetanken, gode eksempler og økonomiske støtteordninger.

• Samarbeider med lokale, kvalitetssikrede håndverksbedrifter.

• Totalt står oljefyring for rundt 1,2 millioner tonn CO2 (SSB 2014).

• Forslag til forskrift om forbud er varslet igangsatt fra 2020. Forslag til forskriften: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/oljefyring-forskriftsforslag2015.pdf

• Det gis tilskudd til fjerning av oljekamin eller oljekjel og tank (hvis du samtidig erstatter med en fornybar løsning).

• Det gis tilskudd til bl.a. fornybare oppvarmingsløsninger, og støtte til energirådgivning.

• Se www.enova.no for mer informasjon om ulike støtteordninger for boligeiere.