Midt på natta skulle Jorun ta en tur på do. Da åpnet hun telefonen – og så nyheten: – Helt forferdelig

Da hun åpnet telefonen, så Jorun Skryseth fra Røyken at lia rett ved arbeidsstedet hennes var rast ut. Nå vil hun hjelpe.