Vi tenker gjerne at god helse og god livskvalitet er to sider av samme sak. De fleste av oss vet at vi kan forbedre helsa ved å spise sunnere og bevege oss litt mer. Og for mange er dette riktige råd for et sunnere liv. Men tenker vi over at det også er andre grep vi kan gjøre for å få det litt bedre med oss selv i hverdagen?

Mange opplever dårlig mestring av livet

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at nær 900 000 nordmenn over 16 år opplever dårlig mestring i livene sine. Hvordan lav mestringsfølelse påvirker folkehelsa på lang sikt kan vi bare spekulere i. Den gode nyheten er at vi i Rådet for psykisk helse vet at dette går det an å gjøre noe med.

Nå rulles kurs i Hverdagsglede ut som lavterskeltilbud over hele landet. Mange Frisklivssentraler har dette kurstilbudet allerede, og det er behov for flere kursledere.

Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi

Hverdagsglede bygger på norsk og internasjonal forskning. Det engelske «Five ways to wellbeing» er oversatt til fem veldokumenterte grep du selv kan ta: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, og gi.

Helsedirektoratets kampanje «Bare du» integrerer disse rådene i sin kommunikasjon om bedre psykisk helse. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Frisklivssentraler og spesialpedagoger har bidratt til å utvikle kursene i Hverdagsglede som er testet ut ved en rekke Frisklivssentraler.

Kurslederutdanningen er i regi av Rådet for psykisk helse og Fagakademiet. En evaluering etter gjennomført kurs(pilot), viste at 70-80 prosent rapporterte om økt livsmestring og flere av disse meldte også om bedre psykisk helse. Vi i Rådet for psykisk helse er overbeviste om at dette er god forebygging til lave omkostninger – lett tilgjengelig for mange rundt omkring i landet.

Psykisk helse på alvor

Hvis vårt samfunn skal ta psykisk helse på alvor, er det viktig å formidle kunnskap om at det er - som med fysisk helse - mye vi kan gjøre selv. Men forholdene må ligge til rette og tilbudene gjøres kjent.

Vårt ønske er at alle som jobber med helsefremmende arbeid på Frisklivssentraler og ellers i kommunene vil ta i bruk Hverdagsglede som et verktøy og et tilbud til sine innbyggere. Selv om Norge skårer høyt på lykkestatistikken, er det mangt og meget vi likevel streber etter og strever med.

Kanskje kommer vi langt (nok) med litt mer glede i hverdagen.

Familieterapeuten: – Det er ofte de små ting i hverdagen som skaper de store utfordringene 

Røde Kors-ungdom inviterte til workshop

Grønn glede på greenen har gitt spillerne golfdilla

Homme Mathisen: Vil ha en gjennomgang for å se om noen er feildiagnostisert