Fra oktober blir det økt frekvens på hurtigbåten fra Slemmestad-Vollen til Aker brygge. Og fra 2020 blir det etterlengtet direktebuss fra Bødalen til Sandvika og Økern via Ring3 i rush.

2020 vil også gi et bedre tverrgående busstilbud i Røyken og Hurum. Venstre leverer. Men vi skal levere mer.

Venstre økt midlene i statsbudsjettet til kollektivreiser i storbyområdene

Venstre har siden 2013 økt midlene i statsbudsjettet til kollektivreiser i storbyområdene. Dette har gitt resultater. Innbyggerne langs Slemmestadveien har fått et rullende fortau med buss hvert 5. minutt i rushperiodene.

De har latt bilen stå og flokket til bussen. Ruter beskriver responsen som fantastisk. Derfor øker de stadig tilbudet.

Sommeren 2020 skal også busstilbudet i Røyken og Hurum innlemmes i Ruter-systemet. Det vil bli tilført økte midler. Det vil bli bedre forbindelser på tvers, til Oslo og til Asker.

Røyken stasjon vil bli sentral for å koble noen av de tverrgående busslinjene med Spikkestadbanen som vil gi en mer effektiv reise til Asker.

Rosinen i pølsa er at innbyggerne i Bødalen og langs Slemmestadveien vil få en ny direkte bussforbindelse til Sandvika og Økern via Ring 3 i rushtiden. Asker Venstre vil også arbeide hardt for at busser fra Røyken og Hurum også vil gå direkte til Asker uten bytte på Blakstad.

De aller fleste vil få et bedre kollektivtilbud, særlig mot Asker. Men fordi mange områder i Røyken og Hurum er bygd for bilen, vil det gå lenge før denne delen av Asker har like godt kollektivtilbud som i Oslo.

Men jo flere vi får flyttet over til et bedre kollektivtilbud, jo mindre kø blir det for bussene og for de som fortsatt må kjøre (el)bil fra søndre Asker.

Hurtigbåten får fire nye ekstraavganger

Fra høsten 2019 økes frekvensen på hurtigbåten fra Slemmestad-Vollen – Aker brygge med 4 ekstra avganger; 2 på morgenen og 2 på ettermiddagen. Venstre så muligheten i å bruke reservebåten som innsatsbåt for å teste om det er trafikkgrunnlag for flere båter, når dagens dieselbåter skal erstattes med nullutslippsbåter.

I tett samarbeid med Høyre fikk vi flertall for dette i samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune. Fjorden ligger der som en køfri, grønn og gratis trafikkåre.

Nå må flere la bilen stå og gå, sykle (el)sykkel eller ta matebuss for å vise hva båten duger til. Da vil det også bli flere hurtigbåter. Vi vil jobbe for flere avganger, og flere anløpssteder i indre Oslofjord.

Og hurtigbåtene skal konverteres til batteri, hydrogen eller biogass så raskt det lar seg gjøre.

Venstre står fjellstøtt på at bare satsing på kollektivtrafikken kan gi alle en enklere reise

Venstre står fjellstøtt på at bare satsing på kollektivtrafikken kan gi alle en enklere reise, mindre kø, mindre støy, mindre støv og bedre trafikksikkerhet. Derfor har Venstre i Hurum, Røyken og Asker vært sterke pådrivere for bedre sammenhengende kollektivtilbud, både på båt, buss og tog.

Og derfor har Venstres fylkestingsgruppe i Akershus jobbet målbevisst for et bedre kollektivtilbud i hele nye Asker. Venstre tok initiativ til en transportutredning for søndre del av nye Asker i 2016.

Denne er videreført i Akershus sitt 2019-budsjett med en større utredning på hvordan få bussen raskere fram i hele Asker.

Dette er gode fremskritt! Men vi er ikke fornøyd. Venstre vil ha fart på en direkte buss fra Slemmestadveien til arbeids- og skoleplasser i Asker sentrum - uten bussbytte på Blakstad. Og vi skal fortsette arbeidet for at bussen skal slippe å stå i bilkøene. Vi vil fortsette å jobbe for både økt matebusstilbud og flere innfartsparkeringsplasser for bil, elbil og sykkel.

Vi i Venstre vil gjøre det enklere for Asker-folk å velge miljøvennlige løsninger. Venstres samferdselspolitikk leverer. Gi oss din tillit til å fortsette vårt arbeid!

Ja, la Ruter få ansvar for lokaltogene

Bedring for pendlerne?

Færre personbiler, lavere energibruk, mindre støy og utslipp – nye E18