Gå til sidens hovedinnhold

Mens ungdommen streiker for klima foreslår politikere Ring 4 rundt Oslo, stikk i strid med våre klima- og miljøforpliktelser

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste medier har den siste uken dekket en sak der fylkesordførere fra Østfold og Buskerud ivrer for en Ring 4 rundt Oslo. Vi i De Grønne mener tvert imot at å bruke millioner av kroner på å kanalisere flere biler og tungtransport gjennom tettsteder rundt Oslo er en lite gjennomtenkt idé som bør forlates på historiens skraphaug.

Vil ha en ny ringvei rundt Oslo for alle de som ikke vil kjøre inn til hovedstaden  

Forslaget om Ring 4 er ingen vitamininnsprøyting

De Grønnes mål for transportpolitikken er bedre luft, mindre støy og mindre kø. Det er mulig å få til, men en Ring 4 er verken en vitamininnsprøyting eller løsningen!

Forslaget om Ring 4 vil øke veitransport og privatbilisme istedenfor å få pendlere over på kollektiv. Det vil bygge ned verdifull matjord og øke utslipp og lokal forurensing. De nye veistrekningene vil føre til store naturødeleggelser i mange av Vikens kommuner og vil sannsynligvis måtte bli finansiert av bompenger.

Vi vil spare skattebetalerne fra å måtte sponse et slikt prosjekt og vil heller legge til rette for bærekraftig utvikling i hele regionen. Vi vet at dagens vegnett i Viken har nok kapasitet dersom vi klarer å få flere bilpendlere i sentrale strøk over på kollektiv. Det er her vi må bruke penger og fantasien.

Tungtransporten er prosentmessig en liten del av det totale trafikkbildet på de mest trafikkerte strekningene. Mye av tungtransporten skal i tillegg til terminaler som ligger ved Oslofjorden - vi blir altså ikke kvitt den med en ring 4. Derfor må vi tenke nytt for å sikre miljøet og våre barns fremtid.

Politikerne kan ikke henge etter næringslivet

Næringslivet er i full gang med å finne bedre løsninger - se på Asko som jobber med en utslippsfri logistikk over fjorden som vil få trailere vekk fra veiene og over på elektriske ferger og vogntog. Politikerne kan ikke henge etter næringslivet.

Særlig områdene i Viken rundt Oslo preges av urbanisering og stor trafikktetthet, overbelastede tilførselsveier, busser og biler som står i samme kø, og store ulemper for næringslivet og de som må nå toget med bil. En mulighet for å utnytte eksisterende vei bedre ligger i digital innovasjon som Smart Trafikkregulering.

Slike systemer gir bedre trafikkavvikling, mindre kø og forrang til bussen – uten ekstra bruk av areal, bommer og betaling.

De Grønne vil få mest mulig gods over på bane og båt, redusere billettprisene for offentlig transport, og satse massivt på å modernisere kollektivtransporten og gjøre den mer bruker- og behovsstyrt!

Foreldre mener tunnelbuss kan få flere til å fullføre videregående opplæring  

Vi må ta modige og fremtidsrettede valg

God bygde- og distriktsutvikling er å skape et fremtidsrettet reise- og næringsliv og booste lokal matproduksjon, identitet og kultur; ikke å ødelegge evige lokale verdier med mer vei, støy og utslipp. Veivedlikehold er helt nødvendig! Men trafikkutfordringene rundt Oslofjorden og i hele Viken må løses grønt og helhetlig! For mennesker og miljø.

Titusenvis av skolebarn streiket på fredag for miljøvennlig handling. De krever at vi voksne og oss politikere endelig skal ta klimasmarte og miljøvennlige valg. Forslag som Ring 4 er det motsatte – mer vei gir mer utslipp. Vi kan ikke somle bort muligheten til å ta modige og fremtidsrettede valg. Vi er klare nå.

Ingen har ansvar for veilys langs fylkesveiene i Røyken fra 1. mai  

Kommentarer til denne saken