(Drammens Tidende)

I 2011 ble det besluttet å stenge FM-nettet til fordel for DAB. Fremskrittspartiet var den gang det eneste partiet på Stortinget som stemte imot. Neste år starter etter planen stengingen, men ikke om Frp får det som vi vil.

Med bakgrunn i et landsmøtevedtak fra i år, fremmer vi et nytt forslag i Stortinget om å stoppe stengingen en gang for alle.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Fremskrittspartiet advarte allerede i 2011 om problemene rundt stenging, blant annet begrunnet med hensynet til beredskap og samfunnssikkerhet.

Jeg er oppriktig bekymret for sikkerheten til folk som ferdes på sjøen og i fjellet, og som uten FM-nettet kanskje ikke får viktig informasjon om vanskelige eller kritiske værforhold.

Store utgifter for privathusholdninger som må anskaffe nye radioer både i hjem, på hytte og i en eller flere biler, er et annet moment. Jeg håper flest mulig av de andre partiene også ser alle de problematiske sidene ved en stenging, og kan være med å støtte oss i dette.

I januar starter etter planen den fylkesvise stengingen, som skal skje gjennom hele 2017. Det medfører i så fall at Norge blir det første landet i verden som velger å stenge FM-nettet.

Det kan være mange ukjente konsekvenser av å stenge FM-nettet.

Derfor sier vi nei til stenging, og håper at flest mulig av de andre partiene også gjør det.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Slutt med mobbingen av ordfører Bent Inge Bye!

* Godset-fansen trenger ikke se etter julenissen

* Toppledere i Norge ser verdien av mangfold