I et PR-innlegg i RHA 26. juli tegner Statkraft v/Geir Fugleseth et svært så rosenrødt bilde av Statkrafts tilstedeværelse og planer på Tofte. Det hele legges i et så gyllent skjær at jeg har behov for å legge inn noen kontrastfarger for å nyansere bildet og gi det et mer realistisk tyngdepunkt.

Saken er jo at Statkraft og folk flest på Tofte har sterkt motstridene interesser.

Statkraft har et ønske om å bidra til og redde verden fra global oppvarming ved hjelp av en teknologi rykter sier de selv innad ikke har tro på, og drive forskning på dette med et raust bidrag av statlige midler i tillegg til ønske om solid profitt. Det siste er kanskje det viktigste...

Folk flest på Tofte ønsker imidlertid en utvikling uten tungindustri og som bygger videre på stedets unike egenart som sydvendt kystsamfunn mot havet i storslåtte naturomgivelser, med et meget stort utviklingspotensiale for rekreasjon og som avlastningsområde for et presset miljø i indre Oslofjord.

Man ser på Statkrafts planer som en veldig dårlig benyttelse av denne svært attraktive tomta som ellers kunne blitt hjertet og hjulet for en ny tid for Tofte. Her ønskes det etablering av nye ikkeforurensende små og mellomstore bedrifter på en del av tomta i tillegg til eksisterende Tofte Næringspark. Vi ser også for oss en attraktiv, trygg og moderne gjestehavn med alle fasiliteter, service verksteder og gjerne et mindre badesklianlegg e.l  for barn som gjør det attraktivt for båtfamilier å komme til Tofte. Det er vi sikker på vil føre til økt interesse og tilflytning... også av resurssterke mennesker som kan bidra til utvikling av nye arbeidsplasser og stedet generelt. Et hotell for feriegjester og konferanser vil også bidra til det.

I stedet tilbyr Statkraft heslige hauger med tømmer på store deler av tomta, brannfarlige flis og barkhauger, flishogging for sysselsetting av et par mann og etterhvert et fullskala biodiesel produksjonsanlegg, med store tanker, gassavbrenningstårn, tankbiler i tillegg til tømmerbiler og uoverskuelige forurensningsulemper og sikkerhetsfarer.  Totalt sett vil dette bortimot blokkere annen god utvikling på Tofte.

 

Plasseringen for dette eksperimentet er feil og vi oppfordrer Statkraft om å be regjeringen, som angivelig er oppdragsgiver,  om et bedre egnet sted for dette eksperimentet. Vi er lei av at Tofte misbrukes til elendighet som ingen andre vil ha og refererer også til planer om betydelig utvidelse av giftdeponi i Oredalen.

Samme dag som Statkrafts PR innlegg, lanseres i RHA store planer for utvidelse av eksisterende havn i Tofte. Med all respekt for talsmann for dette, aner man Statkrafts hånd også på dette da man nok innser at man må  tilby Tofte noen plaster på såret om man idet hele tatt skal kunne lykkes. I andre sammenhenger har man jo ellers næringsparken å vise til som man har "skapt" i håp om å imøtekomme kommuneplanens forutsetninger for tomta.

Spørsmålet er bare om dette er en realistisk og god ide; det må bygges en kjempemolo på for en stor del 30 m dyp og som må ha en solid overlapping i åpningen for at bølger ikke skal rulle inn i havna som mangler på skissen. Selv med god høyde over vannet og vindskjerming, vil en molo såpass langt fra land gjøre at vinden slår ned igjen lenger inn i havna med forsterket styrke og skape vanskelige og utrivlige forhold. I tillegg vil neppe en slik havn med et stort oljeraffineri som nærmeste nabo bli særlig populært og heller ikke bidra til interesse for tilflytning. Molo og tilhørende bryggeanlegg/fasiliteter betyr kjempeinvestering, hvem vil investere i det?

 

Avholdte møter som Statkraft refererer til som folkemøter, for å skape et skjær av demokratisk prossess, har i realiten vært Statkraft dominerte informasjons/propaganda møter,og selv om folk har sluppet til med beskjedne kommentarer har det ikke vært tilrettelagt for noen skikkelig debatt.

På møtet i november 2016 ble det bl.a opplyst om hvilken enorme mengder tømmer denne produksjonen ville kreve. I ettertid har holdningen til forbrenning av tømmer og frigjøring av lagret CO2 tilbake til atmosfæren endret seg kraftig og man har derfor måttet endre planene om råstoff til skogsavfall (bortsett fra til flisproduksjon da, hvor man fortsetter ufortrødent videre).

Det er svært mange som er interessert i skogsavfall nå, bl.a som råvare til biogass som forøvrig ligger mange hestehoder foran biodiesel som alternativt drivstoff. Det er også flere andre som vil bruke skogsavfall til forskjellige formål, så her blir det stor kamp om råstoffet og det som synes klart er at det ikke vil være mulig å fremskaffe de mengdene som må til for å erstatte tømmerbehovet som ble forklart om på møtet i 2016.

 

Det var kanskje en forsnakkelse av konsernsjefen da han 7. juni i Dagens Næringsliv uttalte at man etterhvert så for seg å gå over til kloakkslam som råvare.

For å sitere en annerkjent autoritet og taktsmann i båtlivet: Uansett luktfrie koblinger og slanger; jeg kan bare stikke nesa inn i en båt og med engang si om båten har septiktank eller ei. Dette er riktignok noen år siden, men spørsmålet er om ekte drittlukt skal bli den nye Toftelukten?